Kulturelt Samråd støtter offentlige kulturelle arrangementer.
Både foreninger og personer kan søge tilskud.

Kulturelt Samråd i Haderslev Kommune er et forum, der forvalter kommunale tilskud til offentlige,
rent kulturelle arrangementer.

Samrådet har til opgave at virke som koordinerende og inspirerende bindeled mellem
Udvalget for Kultur og Fritid og foreninger, organisationer og institutioner.

Kulturelt Samråd kan herudover selv sætte aktiviteter og initiativer i gang.

Kulturelt Samråd ledes i det daglige af et forretningsudvalg,
der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde i foråret.VIGTIGT
ALLE ansøgninger SKAL sendes via denne mail
Ny mail adresse: kultureltsamraad@haderslev.dk