Kulturelt Samråd er nu nedlagt.

Kulturelt Samråd i Haderslev Kommune var et forum, der forvaltede kommunale tilskud til offentlige,
rent kulturelle arrangementer.

Samrådet havde til opgave at virke som koordinerende og inspirerende bindeled mellem Udvalget for Kultur og Fritid og foreninger, organisationer og institutioner.
VIGTIGT
Der henvises til denne mail adresse: kultureltsamraad@haderslev.dk